สมัครงาน

รายละเอียดของงาน
ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเกียวกับการซื้อขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเงิน การจัดทำสัญญาซื้อ – ขาย ติดตามเรื่องสินเชื่อและ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน
ให้ข้อมูลรายละเอียดเกียวกับโครงการ
คุณสมบัติทั่วไป
หญิง อายุตั้งแต่ 25 ขึ้นปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายโครงการอสังหาริม ทรัพย์ 1 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ทำานด้านการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ หรือมีชื่อเสียง
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบ กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และติดต่อประสานงาน
มีความรู้ ความสามารถในการขาย และการสื่อสารที่ดี
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ หัวหินได้

 

เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์

คุณสมบัติทั่วไป
หญิง อายุตั้งแต่ 25ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
มีบุคคลิกภาพดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีใจรักงานบริการ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

รายละเอียดของงาน
ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเกียวกับการซื้อขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเงิน การจัดทำสัญญาซื้อ – ขาย ติดตามเรื่องสินเชื่อและ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน
ให้ข้อมูลรายละเอียดเกียวกับโครงการ
ประจำสำนักงานกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติทั่วไป
หญิง อายุตั้งแต่ 25 ขึ้นปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายโครงการอสังหาริม ทรัพย์ 1 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ทำานด้านการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ หรือมีชื่อเสียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบ กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และติดต่อประสานงาน
มีความรู้ ความสามารถในการขาย และการสื่อสารที่ดี
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ หัวหินได้

วิศวกรโยธาสำนักงาน กรุงเทพฯ

รายละเอียดของงาน
อ่านแบบก่อสร้างเพื่อคำนวนต้นทุน
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรโยธา
อายุ 25 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่นิติกร ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ และ สำนักงานหัวหิน

รายละเอียดของงาน
ประสานงานด้านเอกสารต่างๆ
วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาตร์ หรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง
ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
อายุ 22 ปีขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานหัวหิน

รายละเอียดของงาน
ประสานงานด้านเอกสารต่างๆ
วุฒิปริญญาตรี
ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
อายุ 22 ปีขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

พนักงานขับรถ (ส่วนกลาง) ประจำสำนักงานกรุงเทพ

รายละเอียดของงาน
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
อายุ 25 ปีขึ้นไป
มีประสบการขับรถมาก่อน 2 ปีขึ้นไป
สามารถขับรถได้ทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดา
มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบ กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีความตรงต่อเวลา
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติทั่วไป
หญิง อายุตั้งแต่ 25-35ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถส่งเสริมการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
มีบุคคลิกภาพดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีใจรักงานบริการ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย