Recent Posts by Bangkok Elite Marketing

Sales Executive

Sales Executive รายละเอียดของงาน ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเกียวกับการซื้อขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเงิน การจัดทำสัญญาซื้อ - ขาย ติดตามเรื่องสินเชื่อและ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน ให้ข้อมูลรายละเอียดเกียวกับโครงการ คุณสมบัติทั่วไป หญิง อายุตั้งแต่ 25 ขึ้นปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายโครงการอสังหาริม ทรัพย์ 1 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ทำานด้านการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ หรือมีชื่อเสียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบ กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และติดต่อประสานงาน มีความรู้ ความสามารถในการขาย และการสื่อสารที่ดี สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ หัวหินได้
Read more

เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์

เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ คุณสมบัติทั่วไป หญิง อายุตั้งแต่ 25ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีบุคคลิกภาพดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีใจรักงานบริการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Read more

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย รายละเอียดของงาน ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเกียวกับการซื้อขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเงิน การจัดทำสัญญาซื้อ - ขาย ติดตามเรื่องสินเชื่อและ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน ให้ข้อมูลรายละเอียดเกียวกับโครงการ ประจำสำนักงานกรุงเทพมหานคร คุณสมบัติทั่วไป หญิง อายุตั้งแต่ 25 ขึ้นปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายโครงการอสังหาริม ทรัพย์ 1 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ทำานด้านการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ หรือมีชื่อเสียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบ กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และติดต่อประสานงาน มีความรู้ ความสามารถในการขาย และการสื่อสารที่ดี สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ หัวหินได้
Read more

วิศวกรโยธาสำนักงาน กรุงเทพฯ

วิศวกรโยธาสำนักงาน กรุงเทพฯ รายละเอียดของงาน อ่านแบบก่อสร้างเพื่อคำนวนต้นทุน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรโยธา อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Read more

Recent Comments by Bangkok Elite Marketing

No comments by Bangkok Elite Marketing yet.