เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

รายละเอียดของงาน

 • ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเกียวกับการซื้อขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
 • ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเงิน การจัดทำสัญญาซื้อ - ขาย ติดตามเรื่องสินเชื่อและ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน
 • ให้ข้อมูลรายละเอียดเกียวกับโครงการ
 • ประจำสำนักงานกรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • หญิง อายุตั้งแต่ 25 ขึ้นปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายโครงการอสังหาริม ทรัพย์ 1 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ทำานด้านการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ หรือมีชื่อเสียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบ กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และติดต่อประสานงาน
 • มีความรู้ ความสามารถในการขาย และการสื่อสารที่ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ หัวหินได้

Comments are closed.