เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์

เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์

คุณสมบัติทั่วไป

  • หญิง อายุตั้งแต่ 25ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีบุคคลิกภาพดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีใจรักงานบริการ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments are closed.