สมัครงาน

How to write my personal essay for vet school essay writer help google please help me write my essay on gene pharming

help on a school paper to find to find nouns adverbs adjectives verbs pronouns paper help why did the invention of paper help people communicate bette
[row] [span8]
Sales Executive

รายละเอียดของงาน
ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเกียวกับการซื้อขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเงิน การจัดทำสัญญาซื้อ – ขาย ติดตามเรื่องสินเชื่อและ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน
ให้ข้อมูลรายละเอียดเกียวกับโครงการ
คุณสมบัติทั่วไป
หญิง อายุตั้งแต่ 25 ขึ้นปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายโครงการอสังหาริม ทรัพย์ 1 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ทำานด้านการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ หรือมีชื่อเสียง
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบ กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และติดต่อประสานงาน
มีความรู้ ความสามารถในการขาย และการสื่อสารที่ดี
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ หัวหินได้

[button text=”คลิ๊กที่นี่เพื่อ ส่ง Resume” link=”http://raj.co.th/register-resume/” style=”warning” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”pencil”]

 

[/span8] [span8]
เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์

คุณสมบัติทั่วไป
หญิง อายุตั้งแต่ 25ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
มีบุคคลิกภาพดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีใจรักงานบริการ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

[button text=”คลิ๊กที่นี่เพื่อ ส่ง Resume” link=”http://raj.co.th/register-resume/” style=”warning” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”pencil”]

 

[/span8] [span8]
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

รายละเอียดของงาน
ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเกียวกับการซื้อขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเงิน การจัดทำสัญญาซื้อ – ขาย ติดตามเรื่องสินเชื่อและ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน
ให้ข้อมูลรายละเอียดเกียวกับโครงการ
ประจำสำนักงานกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติทั่วไป
หญิง อายุตั้งแต่ 25 ขึ้นปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายโครงการอสังหาริม ทรัพย์ 1 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ทำานด้านการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ หรือมีชื่อเสียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบ กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และติดต่อประสานงาน
มีความรู้ ความสามารถในการขาย และการสื่อสารที่ดี
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ หัวหินได้

[button text=”คลิ๊กที่นี่เพื่อ ส่ง Resume” link=”http://raj.co.th/register-resume/” style=”warning” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”pencil”]

 

[/span8] [span8]
วิศวกรโยธาสำนักงาน กรุงเทพฯ

รายละเอียดของงาน
อ่านแบบก่อสร้างเพื่อคำนวนต้นทุน
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรโยธา
อายุ 25 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

[button text=”คลิ๊กที่นี่เพื่อ ส่ง Resume” link=”http://raj.co.th/register-resume/” style=”warning” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”pencil”]

 

[/span8] [span8]
เจ้าหน้าที่นิติกร ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ และ สำนักงานหัวหิน

รายละเอียดของงาน
ประสานงานด้านเอกสารต่างๆ
วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาตร์ หรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง
ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
อายุ 22 ปีขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

[button text=”คลิ๊กที่นี่เพื่อ ส่ง Resume” link=”http://raj.co.th/register-resume/” style=”warning” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”pencil”]

 

[/span8] [span8]
เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานหัวหิน

รายละเอียดของงาน
ประสานงานด้านเอกสารต่างๆ
วุฒิปริญญาตรี
ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
อายุ 22 ปีขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

[button text=”คลิ๊กที่นี่เพื่อ ส่ง Resume” link=”http://raj.co.th/register-resume/” style=”warning” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”pencil”]

 

[/span8] [span8]
พนักงานขับรถ (ส่วนกลาง) ประจำสำนักงานกรุงเทพ

รายละเอียดของงาน
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
อายุ 25 ปีขึ้นไป
มีประสบการขับรถมาก่อน 2 ปีขึ้นไป
สามารถขับรถได้ทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดา
มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบ กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีความตรงต่อเวลา
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

[button text=”คลิ๊กที่นี่เพื่อ ส่ง Resume” link=”http://raj.co.th/register-resume/” style=”warning” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”pencil”]

 

[/span8] [span8]
ประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติทั่วไป
หญิง อายุตั้งแต่ 25-35ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถส่งเสริมการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
มีบุคคลิกภาพดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีใจรักงานบริการ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

[button text=”คลิ๊กที่นี่เพื่อ ส่ง Resume” link=”http://raj.co.th/register-resume/” style=”warning” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”pencil”]

 

[/span8] [/row]